DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

Bistånd till barn

En stor del av biståndsverksamheten inriktad på barn kanaliseras genom FNs barnfond - UNICEF (United Nations Children's Fund).

Flera program, fonder och fackorgan inom FNs ram arbetar med insatser för barn:

FN-organ

Svensk benämning

Mer information i DagDok

UNESCO

FN:s organisation för vetenskap, bildning och kultur

UNESCO

ILO

Internationella arbetsorganisationen

ILO

WFP

Världslivsmedelsprogrammet

WFP

WHO

Världshälsoorganisationen

WHO

UNRWA

FNs hjälporganisation för Palestinaflyktingar

UNRWA

FNs barnkonvention - Convention on the Rights of the Child är grunddokumentet som sätter agendan för FNs arbete för barn.

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress