DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

Handel och utveckling

Förenta Nationernas viktigaste organ inom handel och utveckling är:

UNCTAD

UNCTAD - FN-konferensen om handel och utveckling (United Nations Conference on Trade and Development) är det viktigaste instrumentet inom FN för handel. UNCTAD arbetar med

 • överläggningar och förhandlingar
 • internationellt ekonomiskt samarbete
 • handels- och utvecklingsfrågor.

UNCITRAL

UNCITRAL - FNs kommission för internationell handelsrätt (United Nations Commission on International Trade Law) utvecklar normer och juridiska riktlinjer för den internationella handeln.

WTO

WTO - Världshandelsorganisationen (World Trade Organization) är ett fackorgan inom FN. WTO inriktar sig på att

 • främja gynnsam internationell handel
 • motverka att länder diskrimineras.

ITC

ITC - International Trade Centre är ett underorgan till FN och en samrbetspartner till WTO som arbetar för hållbar ekonomisk utveckling i utvecklingsländer med fokus på bland annat kvinnor och ungdom.

Mer om FN och handel och utveckling

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress