DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

UNCTAD

FNs konferens om handel och utveckling - UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development - hölls för första gången i Genève 1964. Det resulterade i att UNCTAD upprättades som ett permanent organ under generalförsamlingen samma år. Organet arbetar med överläggningar och förhandlingar om internationellt ekonomiskt samarbete i syfte att öka den ekonomiska utvecklingen, särskilt i utvecklingsländer.

UNCTAD:s huvudkontor finns i Genève.

Mer om UNCTAD

UNCTAD har en riklig dokumentation i form av handböcker, informationsskrifter, årsböcker och statistiska publikationer.

Viktiga publikationer

 • Trade and Development Report är en årlig översikt över utvecklingsländernas roll i världshandeln.
 • World Investment Report fokuserar på trender i utländska direktinvesteringar (FDI) över hela världen, på både regional och nationell nivå, samt på nya åtgärder som syftar till att förbättra den ekonomiska utvecklingen i utvecklingsländerna.
 • Least Developed Countries Report är en socioekonomisk analys om världens fattigaste länder.
 • Economic Development in Africa analyserar viktiga aspekter av Afrikas utvecklingsproblem och politiska frågor av intresse för afrikanska länder samt ger rekommendationer för åtgärder.
 • Review of Maritime Transport analyserar såväl strukturella- och konjunkturförändringar som påverkar sjöfartshandel, hamnar och frakt, inklusive omfattande statistisk.
 • Technology and Innovation Report avhandlar aktuella frågor inom vetenskap, teknik och innovation som är viktiga för utvecklingsländer på ett övergripande plan med tonvikt på politisk analys och slutsatser.
 • Commodities and Development Report ger en djupgående analys av ämnen av särskilt intresse för utvecklingsländer som handlar med olika råvaror.

UNCTAD-statistik

Forskningguide

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress