DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

Kommittéen mot terrorism

I enlighet med säkerhetsrådets resolution 1373 efter 11 september-attackerna 2001 upprättades en särskild FN-kommitté i kampen mot terrorism, the UN Counter Terrorism Committee - CTC. Den består av säkerhetsrådets femton medlemmar och har till uppgift att övervaka att alla länder efterlever innehållet i resolutionen. Kommittén arbetar också för ökade möjligheter för alla länder att bekämpa terrorism.

Enligt resolutionen ska alla stater

 • neka all form av finansiellt stöd till terroristgrupper.
 • hindra terrorister från att skaffa sig fristäder eller ett uppehälle.
 • samarbeta med regeringar i gripandet av terrorister.
 • skapa inhemska lagar som kriminaliserar terrorism.
 • delta i konventionerna mot terrorism.

Alla stater ska lämna rapporter till kommittén om arbetet med att genomföra resolutionens beslut.

Mer om FN och Kommittén mot terrorism

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress