DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

Rapporter och brev

Kommunikation mellan FNs olika organ sker bland annat genom rapporter och brev. De ger en översikt till ett agerande i samband med en konflikt.

Säkerhetsrådets årsrapporter

Säkerhetsrådets verksamhetsberättelse är dess årliga rapport till generalförsamlingen inför varje ordinarie session. Den ger en bra översikt över hur säkerhetsrådet varit organiserat och vilka möten som ägt rum.

I årsrapporten finns en förteckning över alla frågor som behandlats under perioden. Här finns även

 • ärenden som inte föranlett behandling i formella möten
 • listor på samtliga dokument som utgått från säkerhetsrådet under verksamhetsåret.

Säkerhetsrådets årsrapport (supplement) har följande beteckning:

A/ generalförsamlingen

-/sessionsnummer

2/ordningsnummer

Ex. A/68/2 Generalförsamlingens dokument, 68:e sessionen, nr 2 = Report of Securiity Council (för år 2012-2013)

Generalsekreterarens rapporter till säkerhetsrådet

Generalsekreteraren och dennes stab av rådgivare och experter överlämnar rapporter till säkerhetsrådet med frågor som kräver resolutioner. Genom dessa rapporter får säkerhetsrådet en analys av och bakgrund till olika konflikter. I rapporterna summeras resultatet av säkerhetsrådets agerande i en viss fråga och rekommendationer ges till fortsatta åtgärder.

Brev mellan generalsekreteraren och säkerhetsrådets ordförande

I brevväxlingen mellan generalsekreteraren och säkerhetsrådets ordförande hittar man information om bakgrunden till att ett ärenden tas upp till behandling. Här fäster till exempel generalsekreteraren rådets uppmärksamhet på en krissituation och i svaret från ordföranden finns en kort sammanfattning av det fortsatta agerandet. I bilagor finns ofta relevanta rapporter och utredningar.

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress