DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

Resolutioner och veto

När ett hot eller brott mot freden tas upp av säkerhetsrådet, är det ordföranden eller en eller flera av medlemmarna i rådet, som tar initiativet till en resolution. Den process som leder fram till en resolution kallas konsultationer. En resolution kan stoppas om en permanent medlem lägger sitt veto.

Arbetet fram till en resolution

Det är idag vanligt att ett av de tre länderna - Frankrike, Storbritannien och USA (P3) skriver ett utkast, 'draft resolution'. De här ländernas FN-ambassadörer eller deras närmaste medarbetare möts varje dag och dryftar de ärenden som står på säkerhetsrådets dagordning. De enas om innehållet i gemensamma resolutionsförslag.

Därefter följer konsultationer, förslaget diskuteras, i hela P5-gruppen, d v s gruppen för de 5 permanenta medlemmarna. Det är viktigt att alla i den gruppen står bakom förslaget. Förslaget förankras sedan hos de övriga rådsmedlemmarna. Det är viktigt att få ett så brett stöd som möjligt i den här gruppen, annars är det lönlöst att lägga fram ett resolutionsförslag.

Informella slutna möten

Rådsmedlemmarna kan behöva rådfråga sina större landgrupper i generalförsamlingen. De kallar då till informella slutna möten i FNs högkvarter. De avgörande konsultationerna, rådets förarbeten (arbetsdokument, förslag till beslut etc.), sker i slutna möten med hela rådet i ett särskilt rum intill säkerhetsrådets officiella rum.

Sådana konsultationer hålls varje dag och ibland även på nätterna, när svåra beslut ska fattas. När man enats eller nått en överenskommelse ajourneras mötet och man inleder ett formellt möte i rådet.

Öppna formella möten

När slutligen det formella mötet äger rum, är det numera ofta kort utan någon längre debatt och omröstningen blir en snabb process. Röstförklaringar kan avges av dem som så önskar.

Säkerhetsrådets resolutioner är, i motsats till generalförsamlingens, bindande för FNs medlemsstater. Om ett eller flera länder inte följer säkerhetsrådets beslut, kan rådet besluta om sanktioner.

Veton

Röstning i säkerhetsrådet regleras i FN-stadgans artikel 27. För att säkerhetsrådet ska kunna fatta beslut krävs att minst nio av de femton medlemmarna, bland dem de fem ständiga, röstar för förslaget. Om en eller flera ständiga medlemmar röstar mot ett resolutionsförslag faller detta. Det här kallas veto. En enda ständig medlem kan alltså genom sin vetorätt omöjliggöra ett beslut.

Säkerhetsrådets resolutioner

Säkerhetsrådets resolutioner har följande dokumentbeteckningar:

S/ säkerhetsrådet

-/RES resolution

-/ordningsnummer (årtal)

Ex. S/RES/1325 (2000) säkerhetsrådets resolution, nummer 1325 och årtalet för när resolutionen antogs.

Resolutionstexterna publiceras i olika versioner.

 • Den officiella versionen publiceras som en årlig sammanställning i Resolutions and Decisions of the Security Council, som ingår i Official Records of the Security Council.
 • Säkerhetsrådets resolutioner i fulltext fr o m 1946.
 • En lista över alla resolutioner för det givna året finns i Yearbook of the United Nations.

Röstningsresultatet anges normalt inte i resolutionstexterna utan får sökas i andra källor:

Eftersom besluten redan tagits under de informella överläggningarna, blir den formella omröstningen en snabb och enkel procedur, där delegaterna röstar med handuppräckning.

Hitta veton

Lär mer om säkerhetsrådets mötesprotokoll i DagDok.

Litteratur

Det finns flera förlagsutgivna översikter över veton i säkerhetsrådet:

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress