DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

Fredsbevarande operationer

Förenta Nationerna bidrar till att bevara internationell fred och säkerhet bland annat genom sina fredsbevarande operationer. Dessa upprättas av säkerhetsrådet och leds av generalsekreteraren. Beslut om finansiering av fredsbevarande operationer tas av generalförsamlingen.

Vad kännetecknar en fredsbevarande operation?

Varje FN-insats är unik, men

 • alla insatser kräver samtycke av de berörda parterna.
 • inga insatser kan påtvingas av ena sidan eller utifrån.
 • inga insatser involverar några militära upprätthållande åtgärder eller våldshandlingar, förutom i väldigt begränsade sammanhang av självförsvar eller försvar av civilbefolkningen.
 • alla insatser involverar utplacering i fält för befintlig FN-personal och annan personal (militär och /eller civil) som ställts till FNs generalsekreterares förfogande av regeringar.
 • alla insatser är under FNs generalsekreterares stridskommando.
 • alla insatser är utplacerade för att hjälpa till att kontrollera och lösa internationella konflikter eller, i högre utsträckning, inhemska konflikter med en internationell dimension.

Hur börjar en fredsbevarande insats?

Fredsbevarande insatser upprättas vanligen av säkerhetsrådet, FNs organ med det primära ansvaret för att upprätthålla internationell fred och säkerhet. Rådet bestämmer

 1. insatsens storlek
 2. insatsens huvudmål
 3. insatsens tidsramar.

Eftersom FN inte har någon egen militär eller civil polisstyrka bestämmer medlemsländerna huruvida de ska delta i en insats och, i så fall, vilken personal och utrustning de är villiga att erbjuda. Som den nuvarande strukturen ser ut kan det ta åtskillig tid för de aktuella styrkorna att auktoriseras och nå sin destination.

Rådet kan också tillåta att regionala organisationer åtar sig att utföra fredsbevarande uppgifter i de fall där det inte är lämpligt för FN att bli direkt involverad.

FNs pågående fredsbevarande operationer.

FNs avslutade fredsbevarande operationer

Hitta mer om fredsbevarande operationer

Officiella dokument

Historiska översikter

Historiska översikter finns i ett flertal sammanställningar och handböcker:

United Nations Peacekeeping Forces erhöll Nobels fredspris 1988.

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress