DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

Människohandel

Människohandel är rekrytering, transport, försäljning, härbärgering eller mottagande av personer genom tvång eller hot om våld. Det kan också innebära bortförande eller bedrägeri, maktmissbruk i syfte att utnyttja offret sexuellt, genom tvångsarbete eller organhandel enligt FN:s definition i Protokollet för förebyggande, förbud och straff för människohandel, särskilt med kvinnor och barn - Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.

Konventioner mot människohandel

Människohandel är ett brott med förödande konsekvenser. Den är en del av den internationella organiserade brottsligheten, som utvidgas med skrämmande hastighet. Förenta Nationerna har upprättat en rad konventioner för att söka stävja denna utveckling.

Konventionen om människohandel

Konventionen om människohandel - Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others, upprättades 1949 och var bland de första FN-avtal som fördömer handel med människor.

Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter

Den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter - International Covenant on Civil and Political Rights (CCPR), som upprättades 1966 och trädde i kraft 10 år senare, har i artikel 8 formulerat ett förbud mot alla former av slaveri, slavhandel och tvångsarbete. Till konventionen hör en granskningskommitté - Human Rights Committee - med uppgift att granska att de stater, som anslutit sig till konventionen, följer dess principer. Det finns även möjlighet att lämna individuella klagomål till kommittén.

Konventionen om diskriminering av kvinnor

Konventionen om avskaffande av alla former av diskriminering av kvinnor - Convention on the Elimination of Discrimination against Women, från 1979 är ett komplement till Konventionen om människohandel. Även denna konvention har en granskningskommitté för att övervaka uppföljningen hos de anslutna staterna - Committee on the Elimination of Discrimination against Women, CEDAW.

Konventionen om de värsta formerna av barnarbete

1999 antog ILO Konventionen om de värsta formerna av barnarbete - Worst Forms of Child Labour Convention, no 182.

Konventionen mot gränsöverskridande organiserad brottslighet

FNs konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet - United Nations Convention against Transnational Organized Crime, som trädde i kraft 2003, är ett starkt instrument för att bekämpa den internationella brottsligheten. Den innehåller avtal om förbud mot människohandel och flyktingsmuggling.

Tre specialrapportörer

Under 90- och 00-talen Kommissionen för mänskliga rättigheter tillsatte tre specialrapportörer för att bevaka handel med människor. Alla funktionerna rapporterar i dag till Människorättsrådet. Specialrapportören har till uppgift att vidta åtgärder vid brott mot konventionen och de mänskliga rättigheterna. Hen gör besök i olika länder och sammanställer årsrapporter över sina aktiviteter:

United Nations Office on Drugs and Crime

På senare år har FNs kontor för narkotikakontroll och brottsbekämpning - United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), upprättat en rad program i kampen mot människohandel.

Mer om FN och människohandel

Mänskliga rättigheter, konventioner och deklarationer

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress