DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

Konfliktförebyggande

FN-stadgans kapitel VI handlar om förebyggande åtgärder. I en tvist mellan stater ska de enligt stadgan själva finna en lösning, och säkerhetsrådet ska - om det är nödvändigt - uppmana parterna att genomföra detta.
De anvisade metoderna är:

 • Förhandlingar mellan parterna
 • Undersökningsförfarande
 • Medling
 • Förlikning
 • Skiljedom
 • Rättsligt förfarande

Generalsekreterarens roll

Generalsekreteraren har en central roll i skapandet av fred, både genom sina personliga insatser och genom särskilda representanter eller grupper som han utser för speciella uppgifter, såsom förhandlingar eller insamling av fakta. Han kan också fästa säkerhetsrådets uppmärksamhet på en fråga som kan hota internationell fred och säkerhet.

Department of political and Peacebuilding Affairs (DPPA)

Department of political and peacebuilding affairs (DPPA) är en avdelning, som ingår i FN-sekretariatet. Dess uppgift är att understödja generalsekreterarens arbete för fred och säkerhet. Genom analyser av den politiska utvecklingen i världen försöker man identifiera potentiella och aktuella konflikter och utarbetar rekommendationer till generalsekreteraren. Man utarbetar även program för fredsbyggande insatser som formell konfliktavveckling och statsbyggande verksamhet.

FN och valövervakning

Val är viktiga för genomförandet av fredsavtal runt om i världen. FN spelar en viktig roll när det gäller att ge internationellt bistånd. DPA har en specialsektion, the Electoral Assistance Division (UNEAD), som arbetar med valövervakning.

Mer om FN och konfliktförebyggande

Rapporter och dokument

Tolkning och tillämpning av FN-stadgan

 • Repertoire of the Practice of the Security Council innehåller en analys av säkerhetsrådets konfliktförebyggande åtgärder.
 • The Charter of the United Nations : a commentary Vol. 1 och Vol. 2 av Simma, Bruno; Khan, Daniel-Erasmus; Nolte, Georg; Paulus, Andreas.

Webbplatser

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress