DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

Fredsbevarande

Fredsbevarande nämndes aldrig i FN-stadgan som ett av FNs verktyg. Ändå tog det bara tre år innan man insåg behovet av för denna helt nya teknik: att använda trupper under FN-kommando för att hindra stridande länder eller samhällen från strider, medan man gör fredsbevarande ansträngningar. Denna teknik med att upprätthålla fred implementerades tretton gånger under FNs fyrtioförsta år. Sedan dess har många missioner upprättats och utvidgat det fredsbevarande konceptet dramatiskt till att innesluta både fredsskapande och fredsbyggande.

Fredsbevarande i FN-stadgan

Fredsbevarande uppkom och utvecklades i stor utsträckning på ad hoc-basis. Varje operation har skräddarsytts för att möta en specifik konflikts behov. Som ett koncept ligger fredsbevarande någonstans mellan kapitel VI och VII i FN-stadgan:

 • Kapitel VI skildrar i stora drag de medel som länder kan använda för att avgöra tvister: förhandlingar, utredning, medling, förlikning, skiljedomsförfarande, biläggande, regionala institutioner eller arrangemang eller andra fredliga medel.
 • Kapitel VII föreskriver verkställande handling från FN:s medlemsstater, däribland användandet av väpnade styrkor eller andra kollektiva åtgärder för att ta itu med "hot mot freden".

Huvudorganens roll i fredsarbetet

Hitta information och dokumentation om FNs arbete med fredsbevarande arbete.

Mer om FN och fredsbevarande

Webbplatser och forskningsguider

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress