DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

UNITAR

FNs utbildnings- och forskningsinstitut - United Nations Institute for Training and Research, UNITAR - grundades 1965 som en självständig enhet inom FN-systemet. UNITAR har sin bas i Genève.

Verksamhet

UNITARs syfte är att genom forskning och utbildning skapa bättre förutsättningar för FN att arbeta effektivt och uppnå huvudmålen. Detta gäller i synnerhet

 • upprätthållandet av fred och säkerhet
 • främjandet av ekonomisk och social utveckling.

UNITAR organiserar och erbjuder

 • utbildningsprogram för befattningshavare vid FN, diplomater och regeringsrepresentanter
 • regionala repetitionskurser
 • workshops
 • konferenser
 • stipendier.

I samarbete med universitet, forskningsinstitut och regionala organisationer bedriver UNITAR forskning kring och utveckling av utbildningsprogram i FN-relaterade frågor.

Mer om UNITAR

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress