DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

UNU

FN-universitetet - United Nations University, UNU - inledde sin verksamhet 1975. FN-universitetet är en självständig akademisk institution inom FN-systemet, med bas i Tokyo.

Verksamhet

Med målet inställt på att lösa akuta globala frågor ska FN-universitetet

 • fungera som länk mellan Förenta Nationerna och den akademiska världen
 • vara en tankesmedja för organisationen
 • erbjuda forskning, högre utbildning och kunskapsförmedling inom relevanta områden.

Forskare och doktorander från andra universitet i framför allt utvecklingsländerna kan ges möjlighet att delta i forskningsprojekt på FN-universitetet.

UNU fungerar som ett världsomfattande nätverk av samverkande akademiska institutioner, forskningsinstitut och enskilda forskare. UNU finansieras genom frivilliga bidrag.

Mer om UNU

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress