DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

IFAD

Internationella jordbruksutvecklingsfonden - International Fund for Agricultural Development, IFAD - upprättades 1977 efter Världslivsmedelskonferensen 1974. IFAD:s högkvarter finns i Rom.

Verksamhet

Jordbruksutvecklingsfondens uppgift är att samla resurser och erbjuda medel för att göra det lättare för de fattigaste människorna i utvecklingsländerna att producera mat.

IFAD lånar ut pengar på förmånliga villkor. För varje dollar som IFAD satsat har man lyckats få ytterligare två dollar från externa bidragsgivare.

Struktur

Rådet, där samtliga medlemsstater är representerade, leder verksamheten.

Den administrativa styrelsen övervakar verksamheten och sammanträder tre gånger per år. IFADs ordförande leder styrelsens arbete.

Mer om IFAD

 • IFADs webbplats informerar om verksamheten, projekt och fokusområden, samt publicerar dokument och rapporter i fulltext.
 • IFADs årsrapport, Annual report.
 • The Rural Poverty Portal är en ingång till informationsresurser per land och region relaterade till fattigdom och landsbygdsutveckling.

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress