DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

Rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Förenta Nationerna verkar för ett människorättsperspektiv i frågan om varje individs självklara rätt till full delaktighet i samhället.

Viktiga deklarationer och resolutioner

Två viktiga deklarationer antogs av FNs generalförsamling 1971 och 1975:

 1. Declaration on the Rights of Mentally Retarded Persons
 2. Declaration of the Rights of Disabled Persons

1981 proklamerades det internationella handikappåret - International Year of Disabled Persons (A/RES/36/77) med temat "full delaktighet och jämlikhet". Det ledde till utarbetande av ett handlingsprogram - World Programme of Action concerning Disabled Persons (A/RES/37/52).

1993 antog generalförsamlingen ett principiellt viktigt dokument, som riktar sig direkt till regeringarna i FNs medlemsländer - Standard Rules of the Equalization of Opportunities for People with Disabilities, (A/RES/48/96).

Mänskliga rättigheter och funktionsnedsättning

Enligt MR-kommissionens resolution 2000/51 (E/CN.4/RES/2000/51) uppdrogs åt Högkommissariens för mänskliga rättigheter att, tillsammans med en specialrapportör från kommissionen för social utveckling, utreda frågan om mänskliga rättigheter och funktionshinder. Detta resulterade i en plan, som syftade till att stärka MR-skyddet för funktionshindrade i FNs arbete. Det skedde genom att:

 • integrera frågan i alla FN-instanser som arbetar med människorättsfrågor
 • stödja arbetet med en ny konvention om de funktionshindrades rättigheter
 • stärka samarbetet mellan specialrapportören och de berörda fackorganen

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Convention on the Rights of Persons with Disabilities (A/RES/61/106), antogs av FN:s generalförsamling den 13 december 2006. Konventionen är ett internationellt fördrag om mänskliga rättigheter. Den trädde i kraft den 3 maj 2008.

Mer om FN och funktionsnedsättningsfrågor

Granskningskommitténs dokument har följande koder:

CRPD/-

Committee on the Rights of Persons with Disabilities

Ex. CRPD/C/11/2

Committee on the Rights of Persons with Disabilities. Country report. Elfte sessionen

Mänskliga rättigheter, konventioner och deklarationer

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress