DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

Sanktioner

Förenta nationernas säkerhetsrådet ansvar är att upprätthålla världsfred och avvärja hot mot den internationella säkerheten, vilket finns inskrivet i FN-stadgan. I kapitel VII, artikel 41 anges åtgärder som inte innebär bruk av vapen. Sådana åtgärder brukar innebära sanktioner.

FN-stadgan, kapitel VII, artikel 41

"Säkerhetsrådet äger besluta, vilka åtgärder, icke innebärande bruk av vapenmakt, som skola användas för att giva verkan åt dess beslut, och äger uppfordra Förenta Nationernas medlemmar att vidtaga sådana åtgärder. Åtgärderna kunna innefatta fullständigt eller partiellt avbrytande av ekonomiska förbindelser, järnvägs-, sjö-, luft-, post-, telegraf- och radioförbindelser samt annan samfärdsel ävensom avbrytande av de diplomatiska förbindelserna."

Sanktioner och sanktionskommittéer

Om ett land inte följer säkerhetsrådets beslut kan rådet besluta om fredsframtvingande åtgärder enligt kapitel VII, artikel 41 i FN-stadgan för att upprätthålla eller återupprätta fred och säkerhet. Det brukar handla om olika former av sanktioner, såsom diplomatiska, kulturella och idrottsliga utbyten, flygförbindelser och handel. Andra länder uppmanas att avbryta sina kontakter med landet. Rådet kan även använda vapenembargo för att minska tillgången på vapen hos parterna och på så vis tvinga fram en fredlig lösning. Till rådet finns flera sanktionskommittéer knutna, som ska övervaka att sanktionerna har effekt.

Mer om FN och sanktioner

Litteratur

 • The Charter of the United Nations : a commentary Vol. 1 och Vol. 2 av Simma, Bruno; Khan, Daniel-Erasmus; Nolte, Georg; Paulus, Andreas.

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress