DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

Rasdiskriminering

Alla människors lika värde är en av FNs grundsatser, och kampen för att hitta åtgärder för att bekämpa rasism och etnisk diskriminering återspeglas i ett antal resolutioner, konventioner och deklarationer.

Resolutioner och konventioner mot rasism

1963 antog generalförsamlingen genom resolution 1904 (XVIII) United Nations Declaration on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination - Förklaringen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering. I den konstateras att diskriminering grundad på ras, hudfärg eller etnisk tillhörighet är ett svek mot FN-stadgan och ett hinder för fredliga förhållanden mellan folk.

1965 antogs den Internationella konventionen mot rasdiskriminering - International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, som trädde i kraft tre år senare. De länder som anslutit sig, åtar sig att:

 • fördöma all form av rasdiskriminering
 • bedriva en politik som leder till avskaffande av alla former av rasdiskriminering
 • skapa lagar som förbjuder rasdiskriminering
 • bekämpa fördomar som kan leda till rasdiskriminering.

Genom konventionen upprättades en expertgrupp, Kommittén för avskaffande av rasdiskriminering - Committee on the Elimination of Racial Discrimination, som har till uppgift att övervaka och granska ländernas rapporter om vilka åtgärder som vidtagits för att förverkliga konventionens principer. Kommittén lämnar i sin tur synpunkter, utfärdar rekommendationer och för en dialog med företrädare för berörda regeringar.

1966 instiftade FN den 21:a mars som den internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering - International Day for the Elimination of Racial Discrimination.

Specialrapportör

1993 beslutade FNs kommission för mänskliga rättigheter att utse en specialrapportör med uppgift att granska frågor om rasism och rasdiskriminering - Special rapporteur on Contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance. Specialrapportören rapporterar till FNs människorättsråd.

Världskonferens mot rasism

Genom ett beslut i generalförsamlingen den 9 december 1998 utropades år 2001 till det Internationella året för mobilisering mot rasism, rasdiskriminering, främlingsfientlighet och intolerans. Samma år hölls en världskonferens på detta tema i FNs regi - World Conference against Racism, Racial Discrimination and Racial Intolerance, i Durban. I en resolution, A/RES/53/132, beslutade generalförsamlingen att avsikten var att detta skulle fungera som en drivkraft för ett fortsatt politiskt engagemang i kampen mot rasism och rasdiskriminering.

Mer om FN och rasdiskriminering

Internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering - International Convention on the Elimination of Racial Discrimination.

Granskningskommitténs dokument har följande koder:

CERD/-

Committee on the Elimination of Racial Discrimination

Ex. CERD/C/63/CO/12

Committee on the Elimination of Racial Discrimination. Country report, 63rd session. Concluding observations. Document no. 12

Mänskliga rättigheter, konventioner och deklarationer

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress