DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

Rätten till liv - dödsstraff

Rätten till liv finns formulerad i artikel 3 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna - Universal Declaration of Human Rights - i artikel 6 till konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter - International Covenant on Civil and Political Rights, artikel 37(a) i barnkonventionen - Convention on the Rights of the Child.

FN och dödsstraffet

Ekonomiska och sociala rådet (ECOSOC) upprättade 1984 dokumentet Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty, som innehåller krav på restriktioner av tillämpning av dödsstraff och behandling av fångar.

I syfte att avskaffa dödsstraffet antog FNs generalförsamling, i 1989-års resolution 44/128, det andra frivilliga protokollet till konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty. Protokollet trädde i kraft 1991.

ECOSOC har uppdragit åt FNs generalsekreterare att sammanställa en rapport vart femte år om dödsstraffets utbredning och tillämpning med titeln Capital Punishment and Implementation of the Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty.

Människorättsrådet och dödsstraffet

Kommissionen för mänskliga rättigheter antog en resolution om dödsstraffet, Question of the death penalty, resolution 1999/61, i vilken man välkomnar beslut om att avskaffa dödsstraffet och uppmanar alla länder att begränsa tillämpningen av dödsstraff.

Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions har som uppgift att granska rättegångsförfarande och dödsstraff. Hen lämnar regelbundet rapporter till FNs människorättsråd.

Mänskliga rättigheter, konventioner och deklarationer

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress