DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

UNIDIR

FNs institut för nedrustningsforskning - United Nations Institute for Disarmament Research, UNIDIR - inrättades 1980 och blev en självstyrande enhet inom FN-systemet 1982. UNIDIR har sitt säte i Genève.

Verksamhet

UNIDIR har till uppgift att bedriva oberoende forskning om nedrustningsfrågor och andra frågor relaterade till detta område såsom

 • diplomati och konflikthantering
 • preventiva och förtroendeskapande åtgärder
 • flyktingars säkerhet
 • kärnvapenfrågan
 • landminor
 • biologisk och kemisk krigföring
 • verifiering av avtal
 • ekonomiska aspekter på nedrustning.

UNIDIRs forskningsfält:

 1. Weapons of Mass Destruction
 2. Security and Technology
 3. Conventional Arms
 4. Gender and Disarmament
 5. Space security
 6. Managing exits from armed conflicts
 7. Middle East Weapons of Mass Destruction Free Zone

UNIDIR finansieras huvudsakligen genom frivilliga bidrag från stater samt offentliga och privata organisationer.

Mer om UNIDIR

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress