DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

World Bank Group

Världsbanksgruppen - World Bank Group (WBG) - är en fristående överstatlig organisation som samverkar inom ramen för FNs ekonomiska och sociala råd. Den ger lån och tekniskt bistånd till utvecklingsländer för att minska fattigdom och främja hållbar ekonomisk tillväxt. Huvudkontoret ligger i Washington.

Organisation

Världsbanksgruppen består av fem internationella organisationer, som alla är inriktade på utvecklingsfrågor och fattigdomsbekämpning:

 1. Världsbanken - International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)
 2. Internationella utvecklingsfonden - International Development Association (IDA)
 3. Internationella finansieringsbolaget - International Finance Corporation (IFC)
 4. Organisationen för multilaterala investeringsgarantier - Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)
 5. Internationella centret för medling i investeringstvister - International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID)

Termen "Världsbanken" syftar ofta på IBRD och IDA, medan Världsbanksgruppen ofta åsyftar hela gruppen av institutioner.

Mer om WBG

Hitta statistik från WBG

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress