DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

UPU

Världspostunionen - Universal Postal Union, UPU - grundades 1874 och blev ett fackorgan inom FN genom ett avtal som trädde i kraft 1948. UPU har sitt huvudkvarter i Bern.

Verksamhet

UPUs syfte är att

 • förena länder till ett enda postområde genom att säkra posttjänstens organisation och utveckling globalt
 • hålla jämna steg med den nya tekniken
 • medverka till postteknisk hjälp inom unionen
 • främja det internationella samarbetet i postärenden.

Struktur

Världspostkongressen är UPUs högsta beslutande organ. Kongressen består av samtliga medlemsländer och har som uppgift att granska världspostkonventionen och dess tilläggsavtal samt budget och arbetsprogram. Här väljs också generaldirektören samt medlemmar till bland annat exekutivrådet.

Exekutivrådet styr den löpande verksamheten. Rådet möts årligen och består av 41 medlemmar valda av kongressen med jämlik geografisk spridning.

Den rådgivande kommissionen för postala ärenden är sammansatt av 40 medlemmar valda av kongressen. Kommissionen genomför studier, undersöker samarbetsproblem och tar upp frågor som rör postservice.

Mer om UPU

 • UPUs webbplats, information om UPU:s verksamhet, bakgrundsdokument, nyheter, statistik, publikationslistor, rapporter, dokument från den senaste världskongressen samt pressreleaser.
  • Research & Publications
  • Postal statistics. En översikt över den globala utvecklingen av postservice för mer än 200 länder. UPU har publicerat statistiskt material ända sedan starten.
  • TERMPOST är en flerspråklig databas över terminologi som används inom UPUs ämnesområden.

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress