DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

UNIDO

FNs organisation för industriell utveckling - United Nations Industrial Development Organization, UNIDO - upprättades 1966 men det blev inte ett självstyrande fackorgan förrän 1986. Högkvarter finns i Wien men UNIDO arbetar med ett stort nätverk av regionala kontor över hela världen.

Verksamhet

UNIDO är FN-systemets centrala samordnande organ för utvecklingsländernas industriexpansion och utveckling. Det utgör ett forum för kontakter mellan i-länder och u-länder med särskild inriktning på

 1. tekniköverföringar
 2. policyrådgivning
 3. miljö
 4. energi.

UNIDO verksamhetsområden omfattar bland annat att

 • genomföra studier och utarbeta förslag till industriell utveckling
 • samla information
 • analysera industriell statistik.

Struktur

Generalkonferensen är UNIDOs huvudsakliga organ där medlemsstaterna samlas vartannat år för att fastställa budgeten och anta konventioner och överenskommelser. Generalkonferensen utser även generaldirektören.

Styrelsen för industriell utveckling med 53 medlemmar möts en gång under generalkonferensens sammanträdesår och två gånger årligen i mellanperioderna. Styrelsen övervakar det löpande arbetet och lämnar rekommendationer till generalkonferensen.

Program och budgekommittén möts en gång per år för att bistå styrelsen med underlag till organisationens verksamhet och finanser.

Mer om UNIDO

 • UNIDOs webbplats. Information om verksamheten, bakgrundsfakta och nyheter, statistik, viktiga rapporter och dokument i fulltext, samt tillgång till flera databaser inom UNIDO:s ämnesområden.
 • UNIDO och de Globala Målen.

Publikationer och statistik

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress