DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

IAEA

Internationella atomenergiorganet - International Atomic Energy Agency, IAEA - grundades 1957. Målet är att främja och värna den fredliga användningen av kärnenergi. IAEAs högkvarter finns i Wien.

Verksamhet

En av IAEAs huvuduppgifter är att övervaka att stater inte utvecklar kärnvapen. Detta är möjligt genom de kontollavtal som slutits med cirka 180 stater.

IAEAs arbetsuppgifter omfattar också

 • forskning runt fredlig användning av kärnteknik
 • insamling och publicering av information runt kärnkraft
 • vetenskapligt och tekniskt samarbete inom det kärntekniska området
 • stöd till länder i deras arbete med att utveckla säker kärnkraft
 • internationella rekommendationer och råd om reaktorsäkerhet, kärnavfallshantering, transporter av radioaktivt material samt ansvar vid olyckor.

Struktur

IAEAs generalkonferens består av representanter för samtliga medlemsstater. Medlemmarna godkänner IAEAs program och budget.

Styrelsen fastställer riktlinjerna för IAEA:s verksamhet. Styrelsen

 • lämnar rekommendationer till generalkonferensen
 • godkänner kontrollavtal
 • utser generaldirektören som är organisationens högsta chef.

Mer om IAEA

IAEA erhöll Nobels fredspris 2005.

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress