Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna 75 år

Den 10 december 2023 firar vi 75-årsdagen av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna (UDHR).

FN-biblioteket i New York, Dag Hammarskjöld library, har sammanställt en onlineutställning med ett urval av 30 dokument relaterade till de 30 artiklar som utgör deklarationen.

Deklarationens 30 artiklar stödjer internationell människorättslagstiftning och tillhandahåller en gemensam global standard för mänskliga rättigheter på nationell och regional nivå. Det är det mest översatta dokumentet i världen och finns tillgängligt på mer än 500 språk. Deklarationen antogs genom generalförsamlingens resolution 217 A (III) den 10 december 1948 och är fortfarande lika aktuell i dag.

Lär mer

MR-konventioner och deklaration i DagDok

Dag Hammarskjöld Library forskningsguide om UDHR

Human Rights 75 år på webbplatsen för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket, i Uppsala är ett depåbibliotek för FN och har en stor samling med FN-dokument samt litteratur om mänskliga rättigheter.

Uppsalas Dag Hammarskjöld

Uppsala kom att prägla Dag Hammarskjölds liv och livsverk - här tillbringade han sin barndom och studietid, och här fick han sin sista vila. Denna film om Dag Hammarskjöld handlar om hans Uppsalatid, men ger också en inblick i hans internationella karriär och diplomatiska insatser.

Till 50-årsminnet av Dag Hammarskjölds bortgång gjordes filmen Uppsalas Dag Hammarskjöld.

Senast uppdaterad: 2024-03-08