DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

Internationella domstolens dokumentation

Publikationer från Internationella domstolen (ICJ) publiceras i olika serier. Några av dessa är tillgängliga elektroniskt medan andra måste sökas i tryckt form.

Mer information om Internationella domstolen:

Verksamhetsberättelse

Internationella domstolen lämnar varje år en verksamhetsberättelse till generalförsamlingen för granskning. I den ges en kort redogörelse för de ärenden som tagits upp av domstolen under året.

Hitta verksamhetsberättelser

 • Verksamhetsberättelsen ingår som nr 4 i serien Supplements to the Official Records of the General Assembly.
 • Verksamhetsberättelsen finns i fulltext sedan 1985 som Annual Reports på Internationella domstolens webbplats.

Domar och beslut

Internationella domstolen sammanställer rapporter över sina domar och beslut med engelsk och fransk text.

Hitta domar och beslut

Protokoll

Protokoll samt den samlade dokumentationen över hela fallet publiceras efter det att domstolen avslutat ett mål och fattat beslut.

Hitta ICJs protokoll

 • Protokoll finns publicerade i serien Pleadings, Oral Arguments, Documents.
 • ICJ basic texts and publications. Forskningsguide av Dag Hammarskjöld library, New York.

Årsbok

Domstolen publicerar varje år en årsbok som redogör för arbetet från den 31 augusti föregående år.

Hitta ICJs årsbok

Bibliografi

Domstolen publicerar regelbundet en bibliografi - Bibliographie de la Cour internationale de Justice - Bibliography of the International Court of Justice - som förtecknar publikationer som är relevanta för dess arbete.

Hitta bibliografier

Pressmeddelanden

En kort sammanfattning över de senaste aktiviteterna i domstolen finns i pressmeddelanden från Internationella domstolen. Pressmeddelande från Internationella domstolen har dokumentkod: ICJ/.

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress