DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

Fredsbyggande kommissionen

FNs fredsbyggande kommission - United Nations Peacebuilding Commission (PBC) - ska utgöra en bred bas för FNs samlade erfarenheter av konflikthantering. Syftet, enligt resolution 1645 (2005), S/RES/1645 (2005), är att hjälpa länder att bygga fred och försoning efter en konfliktsituation. Kommissionen är underställd både generalförsamlingen och säkerhetsrådet och ska fungera som ett rådgivande organ till dessa samt till FNs alla medlemsländer.

FNs fredsbyggande kommission inledde sitt arbete i juni 2006.

Kommissionens medlemmar

31 stater är medlemmar i kommissionen. Av dessa är

 • 7 medlemmar valda av säkerhetsrådet
 • 7 av ECOSOC
 • 7 av generalförsamlingen
 • 5 av de medlemsstater som lämnat störst bidrag till FNs verksamhet
 • 5 av de stater som bidragit mest med militär personal och civilpolis till FN-operationer.

Vid val av medlemsstater tas särskild hänsyn till erfarenheter av återuppbyggnad efter en konflikt.

Kommissionens arbete

Medlemmarna samverkar i en kommitté benämnd PBC Organizational Committee. Här fattas den fredsbevarande kommissionens huvudsakliga beslut. Kommittén fastställer också dagordning och arbetsmetoder.

Kommissionens löpande arbete utförs av speciella landkommittéer, PBC Country-Specific Configurations (CSCs). Landkommittéernas sammansättning skräddarsys till en del efter den konfliktsituation som ska hanteras, och där medlemmarna i PCB Organizational Committee ingår.

Fredsbyggande fonden

I samband med beslutet om att inrätta den fredsbyggande kommissionen skapades även en fredsbyggande fond - Peacebuilding Fund. Den finansieras genom frivilliga bidrag från regeringar, organisationer och individer. Fonden förvaltas av FNs utvecklingsprogram, UNDPs Multi-Donor Trust Fund Office.

Mer om den fredsbyggande kommissionen

 • De individuella dokumenten från FNs fredsbyggande kommission har beteckningen PBC.
 • United Nations Peacebuilding, Information om FNs fredsarbete inklusive den fredsbyggande kommission.
 • Medlemsländernas bidrag publiceras i detalj i en rad dokument med titeln STATUS OF CONTRIBUTIONS AS AT... I de här dokumenten hittar man varje medlemslands bidrag.

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress