DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

Generalförsamlingen

Generalförsamlingen är det centrala huvudorganet i FN. Det är det enda FN-organ där alla medlemsstater är representerade. Många frågor som tas upp i andra huvudorgan eller underorgan hamnar till sist i generalförsamlingen för avgörande.

Generalförsamlingens uppbyggnad

FNs medlemsländer sänder särskilda delegationer till generalförsamlingen. I den svenska delegationen ingår cirka 20 personer samt ett stort antal sakkunniga. Det är riksdagsledamöter, handläggare från utrikesdepartementet och andra departement, samt representanter för organisationer, som till exempel Svenska FN-förbundet. Delegationen leds av landets FN-ambassadör. Alla delegationsmedlemmar utses av ländernas egna regeringar.

Varje år väljs en ordförande till generalförsamlingen, som leder församlingens möten.

Generalförsamlingens arbete

FNs ständigt pågående arbete utgår till stor del från generalförsamlingens beslut. Det arbetet sker genom:

Mer om generalförsamlingen

Generalförsamlingens dokument har följande koder

A/

Generalförsamling

-/

Sessionsnummer

-/

Ordningsnummer

Ex.

A/52/17

För perioden 1946-1975 räknades ej sessionsnumren utan alla dokument hade ett ordningsnummer fr o m 1946- ex. A/9601

Litteratur

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress