DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

Förvaltarskapsrådet

Förvaltarskapsrådet - Trusteeship Council - inrättades som ett av FNs huvudorgan för att hjälpa axelmakternas forna kolonier, samt de forna FN-mandaten, i deras utveckling mot självstyre och självständighet. Förvaltarskapsrådet har idag fullgjort sitt uppdrag men finns kvar på papperet, i FN-stadgans kapitel XII. Dess framtida roll är dock osäker.

Förvaltarskapsområden

När FN bildades fanns det delar av världen som inte hade något fungerande statsskick. Några områden hade under första världskriget kommit under andra länders styre. Andra territorier lösgjordes från andra världskrigets förlorarstater. Dessa områden placerades under FNs skydd och fick beteckningen förvaltarskapsområden.

Från början fanns det elva förvaltarskapsområden, de flesta i Afrika och Stilla havet. Idag är samtliga förvaltarskapsområden självständiga. Det sista förvaltarskapet upphörde 1994 då ögruppen Palau i Stilla havet, som förvaltats av USA, blev en självständig stat och FNs 185:e medlem.

Uppbyggnad

Förvaltarskapsrådet består av de ständiga medlemmarna i säkerhetsrådet:

 • Frankrike
 • Kina
 • Ryssland
 • Storbritannien
 • USA.

Arbetsformer

Rådet har inte längre något sekretariat eller några möten. Genom ett tillägg till procedurreglerna 1994 upphörde de årliga obligatoriska mötena. I debatten om FN:s reformering finns förslag på nya uppgifter för förvaltarskapsrådet.

Mer om förvaltarskapsrådet

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress