DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

UN-Habitat

FNs centrum för boende och bebyggelsefrågor - UN-Habitat, United Nations Human Settlements Programme (UB-Habitat) - grundades 1978 som ett resultat av den första FN-konferensen om boende- och bebyggelsemiljö (Habitat I). Huvudkontoret finns i Nairobi.

UN-Habitats verksamhet

UN-Habitat är det ledande FN-organet när det kommer till samordning av FNs arbete med boendefrågor. På uppdrag från generalförsamlingen ska UN-Habitat främja socialt och miljömässigt hållbara städer med målet att tillhandahålla tak över huvudet för alla. En viktig del av verksamheten är att:

 • ge råd om tekniskt samarbete till olika statliga program
 • organisera expertmöten och utbildningsseminarier
 • sprida information om bosättningsfrågor.

FNs konferenser om bosättningsfrågor (Habitat)

FNs konferenser om bosättningsfrågor - UN Conferences on Housing (Habitat) - inträffar vart tjugonde år:

Habitat I

Habitat I var den första av FNs världskonferenser om bosättningsfrågor - United Nations Conference on Human Settlements. Den hölls i Vancouver, Kanada, 31 maj-11 juni 1976. Urbaniseringen runt om i världen var både snabb och omfattande. Konsekvenserna som följde av detta började bli kännbara för flera länder, därför sammankallade FN till en konferens.

Resultaten från konferensen sammanställdes i Vancouver Declaration on Human Settlements, som även innehåller en handlingsplan med 64 rekommendationer för nationella åtgärder. Konferensen resulterade även i grundandet av UN-Habitat.

Habitat II

Den andra av FN:s världskonferenser Habitat II hölls i Istanbul, Turkiet, 3-14 juni, 1996. Den handlade om boende, bebyggelse och stadsutveckling. Konferens antog Istanbuldeklarationen och Habitatagendan, Istanbul Declaration och Habitat Agenda (A/CONF.165/14), som innehåller mål för lämpligt boende för alla och hållbara bosättningar.

Generalförsamlingens 25:e specialsession, 2001

Fem år efter Habitat II höll FN:s generalförsamling ett extra möte för att följa upp och utvärdera arbetet med Habitatagendan. Mötet hölls i New York, 6-8 juni 2001, och resulterade i: Deklarationen om städer och andra samhällen i det nya millenniet/United Nations Declaration on Cities and Other Human Settlements in the New Millennium. Deklarationen bekräftade pånytt länders vilja och åtagande att till fullo implementera Istanbuldeklarationen i enlighet med FNs millenniumdeklaration - United Nations Millennium Declaration.

Slutrapport (A/S-25/7/Rev.1)

Habitat III

Habitat III, FN:s tredje världskonferens om boende och hållbar stadsutveckling - United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development - hölls i Quito, Ecuador, 17-20 oktober 2016. En ny strategi för hållbar urbanisering “New Urban Agenda” antogs. En plan togs fram för implementeringen av de globala målen för utveckling- och klimatfrågor med ett särskilt fokus lades på mål 11 av de Globala målen (SDGs): "Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara."

Mer om UN-Habitat

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress