DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

ITC

ITC - International Trade Centre - är ett internationellt organ för handelsfrämjande åtgärder för utvecklingsländer med huvudkontor i Genève. Det fungerar som ett administrativt centrum för UNCTAD och WTO inom området företagsutveckling och handel genom att

 • underlätta för företagen att tolka WTO:s handelsregler
 • stärka företagens konkurrenskraft
 • utveckla nya handelsfrämjande åtgärder.

ITC arbetar med flera projekt med fokus på handel och hållbar utveckling som inkluderar bland annat kvinnor och ungdomar. ITC har flertalet program som är kopplade till 10 av de globala målen för hållbar utveckling.

Mer om ITC

 • ITCs webbplats informerar om verksamheten, ger aktuell information samt innehåller länkar till flera relevanta informationskällor.

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress