DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

WTO

Världshandelsorganisationen - World Trade Organization, WTO - med säte i Genève bildades 1995 som en ersättare till GATT och en fastare organisation för olika internationella handelsavtal. Syftet är att främja en gynnsam internationell handel och motverka att länder diskrimineras.

WTOs status är en smula komplicerad, eftersom det saknas ett formellt avtal med Förenta Nationerna, som definierar det som ett fackorgan, men de facto har WTO ett mycket nära samarbete med FN-organisationen.

WTOs beslutande organ

WTO styrs av medlemmarna. Varje land har en röst och de flesta beslut fattas enligt konsensusprincipen. Det övergripande beslutsorganet är ministerkonferensen, Ministerial Conference, som möts minst en gång vartannat år. Ministerkonferensen kan ta upp och fatta beslut i alla frågor som berörs i WTO-avtalen och initiera globala förhandlingar. Mellan ministerkonferenserna är det högsta beslutande organet det allmänna rådet, General Council, där WTOs medlemmar möts varannan månad. Under det allmänna rådet finns tre råd för varuhandel, tjänstehandel och handelsfrågor för immateriella rättigheter. Under dessa finns kommittéer och arbetsgrupper för de olika delavtalen.

WTOs budget

WTOs budget finansieras med bidrag från medlemsländerna, som regleras via ett index står i proportion till landets andel av världshandeln. Trots att i princip WTO ger alla medlemmar samma rättigheter, är det fortfarande de stora länderna med sina ekonomiska och administrativa resurser som har mest reellt inflytande.

Mer om WTO

 • WTOs webbplats: Bakgrundsinformation, verksamhetsområden, nyheter och dokumentation:
  • WTO Annual Report. Översyn över verksamheten det senaste året och inkluderar information om WTO:s budget och personal.
  • World Trade Report. Forskningsöversikt över internationella handelsfrågor med analyser, fördjupningsstudier och information om den aktuella utvecklingen.
  • International Trade Statistics. Årlig statistisk sammanställning av handelsdata. Se även WTO Statistics.
  • WTO News. Senaste nytt från WTO. För åren 1996-2007, se WTO Focus.
  • World Trade Review, djupgående analyser i handelsfrågor utifrån ekonomiska, juridiska, politiska och tvärvetenskapliga perspektiv.
 • WTO documents and resources. Publikationer, statistiskt material, databaser för WTO:s officiella dokument och avtalstexter:​
  • WTO Documents Online. WTO:s officiella dokumentation och avtalstexter från 1995 och valda delar av material från perioden 1986-1994 på WTO:s officiella språk - engelska, franska och spanska.
  • WTO legal texts. WTO:s avtal utgör organisationens grundläggande stadgar.
  • GATT Documents. Officiella dokument utfärdade under General Agreement on Tariffs and Trade (GATT).
  • WTO Statistics. Internationell handel och marknad.

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress