DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

Ekonomiska och sociala rådet

Det ekonomiska och social rådet - Economic and Social Council, ECOSOC - upprättades som det huvudsakliga organet för att samordna det ekonomiska och sociala arbete som utförs av FN, specialorganen och fackorganen och deras kommissioner och kommittéer.

De flesta människor associerar FN-organisationen med freds- och säkerhetsfrågor. Den övervägande delen av organisationens resurser går dock till insatser som i FN-stadgan formulerats som

 • högre levnadsstandard
 • full sysselsättning
 • framåtskridande och utveckling i ekonomiskt och socialt avseende.

Arbetsuppgifter

ECOSOC har följande uppgifter:

 • att fungera som ett huvudforum för diskussioner om internationella ekonomiska och sociala frågor
 • att främja högre levnadsstandard, full sysselsättning och ekonomiska och sociala framsteg
 • att främja lösningar för internationella ekonomiska, sociala och hälsorelaterade problem, såväl som internationellt kultur- och utbildningssamarbete
 • att främja respekt för mänskliga rättigheter
 • att sammankalla internationella konferenser och utarbeta förslag som föreläggs generalförsamlingen i frågor som faller inom ECOSOCs verksamhetsområde
 • att tillsätta utskott och samordna fackorganens verksamheter och deras kommissioner och kommittéer.
 • att ansvara för kontakterna med icke-statliga organisationer som har rådgivande ställning i ECOSOC.
 • hantera övergången från Millenniemålen (MDGs) till de Globala Målen för hållbar utveckling (SDGs).

Uppbyggnad

ECOSOC har 54 länder som medlemmar, som väljs av generalförsamlingen för en period av tre år. Varje år väljs 18 nya medlemmar efter en geografisk uppdelning. ECOSOC har inga ständiga medlemmar, men ett land som avgår kan omedelbart väljas in igen. De politiska och ekonomiska stormakterna väljs regelmässigt in varje år och är därför i praktiken permanenta medlemmar.

Mer om ECOSOC

Dokument från ECOSOC har följande koder:

E/ Ekonomiska och sociala rådet

-/årtal

-/ordningsnummer

Ex. E/2004/18 Ekonomiska och sociala rådet, år 2004, dokument nr 18

För perioden 1946-1977 angavs ej årtal utan dokumenten hade endast E/ följt av ett ordningsnummer.

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress