DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

FNs organisation och uppdrag

Förenta Nationerna bildades 1945 i syfte att motverka ett nytt världskrig. Sedan dess har FNs uppgifter och målsättningar vidgats. Likaså har antalet medlemmar ökat. Nästan alla världens stater är idag medlemmar i FN. Men FN är inte någon världsregering och kan bara agera efter beslut av medlemsstaterna. På så sätt blir det ett forum för förhandlingar och försök till fredlig lösning av tvister mellan olika stater.

FNs fyra huvudmål

  • att bevara fred i hela världen
  • att utveckla vänskapliga förbindelser mellan länder
  • att genom samarbete hjälpa till att förbättra levnadsvillkoren för människor i de mindre utvecklade länderna; att utplåna hunger, sjukdomar och analfabetism samt att främja respekten för människors rättigheter och frihet
  • att vara ett forum där länder kan enas om hur de ska nå dessa mål.

FN-systemet

FN-systemet, eller FN-familjen som den också kallas, består av huvudorgan, fonder, program och andra underorgan, samt fackorgan.

Denna basstruktur är viktig att känna till för den som söker information om FNs verksamhet. Själva FN-dokumentationen utgår från det centrala FN-systemet. Fackorganen har sin egen publikationsverksamhet och sina kanaler för distribution av materialet.

FNs huvudorgan

FNs centrala organisation består av sex huvudorgan. Detta är i enlighet med FN-stadgan. Huvudorganen beslutar om och övervakar FNs arbete.

Organens uppgifter och befogenheter är inskrivna i FN-stadgan, liksom hur många medlemmar som ska ingå och hur de ska fatta sina beslut.

Alla huvudorgan finns i New York utom Internationella domstolen som ligger i Haag.

Under- och fackorgan

För att FN ska kunna arbeta med olika frågor har organisationen upprättat underorgan med ansvar för skilda ämnesområden. Underorganen består av olika fonder, program och enheter inom FN-systemet.

I FN-systemet ingår även så kallade fackorgan. De är internationella organ som har hand om det mellanstatliga samarbetet för bestämda ämnesområden. Fackorganen är separata och självständiga organisationer, men de samarbetar med FN genom speciella avtal.

Lär mer om FN

Litteratur

Förenta Nationerna och generalsekreteraren Kofi Annan erhöll tillsammans Nobels fredspris 2001 "for their work for a better organized and more peaceful world".

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress