DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

Internationella domstolen i Haag (ICJ)

Internationella domstolen - International Court of Justice (ICJ) - är FNs huvudorgan för juridiska bedömningar och domslut. Alla länder som upptas som medlemsländer i FN blir automatiskt anslutna till Internationella domstolen.

Internationella domstolens funktion

Internationella domstolen har två huvudsakliga funktioner:

 1. Behandlar tvister mellan stater, inte individer.
 2. Fungerar som rådgivare till övriga FN-organ.

Medlemsskap i ICJ

De inblandade staterna måste erkänna domstolens behörighet för att domstolen ska kunna agera. Alla medlemsländer i FN är anslutna till ICJ men även länder utanför FN kan ansluta sig till domstolen, på villkor dikterade av FNs generalförsamling.

Mer om Internationella domstolen

International Court of Justice: Basic Toolkit, ett multimediaverktyg med information om Domstolens historia, roll och funktion, samt länkar till relevanta resurser.

För mer information om Internationella domstolen och dess dokumentation: DagDok : Internationella domstolen.

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress