Hitta rätt i DagDok

DagDok är Dag Hammarskjöldbibliotekets webbguide till FN-dokumentationen. Dess syfte är att hjälpa dig att hitta FN-rapporter och dokument samt bakgrundsinformation om verksamheten.

DagDok innehåller en genomgång av hela FN:s organisation med dess huvudorgan, underorgan och fackorgan. Varje sida visar bakgrundsinformation samt ger tips om och länkar till dokumentation, databaser och index.

Du kan även göra ämnessökningar på FN:s viktigaste verksamhetsområden med tips om länkar till grundläggande dokument och rapporter samt ämnesportaler och specialdatabaser.

För att enkelt hitta information i DagDok har du följande möjligheter:

  • Webbkarta 
    överblick över webbplatsen och innehållsförteckning
  • Index
    sakregister till webbplatsen
  • Sökmotor
    söker igenom webbplatsen