2010-2020 UN News gör en tillbakablick

UN News har gjort en tillbakablick på de största händelserna mellan åren 2010 och 2019.

The 2010 – 2020 UN News Decade in Review

Del 1, 2010 - 2013 fokuserar på jordbävningen i Haiti, starten av den alltjämt pågående konflikten i Syrien, Malala Yousafzais arbete med flickors rätt till utbildning och FN-missionen i Mali.

The 2010 – 2020 UN News Decade in Review

Del 2, 2014 - 2016. Det värsta utbrottet av Ebola någonsin, klimatmötet i Paris som resulterade i 'Paris climate agreement', fredsprocessen i Colombia med stöd av en FN-mission, de nya globala målen Agenda 2030..

The 2010 – 2020 UN News Decade in Review

Del tre, 2017-2019. UN News Agenda 2030, Rohingya-folkets flyktingkris, FN-missionen i Liberia avslutas, kampen mot klimatkrisen, klimatkonferensen i Madrid COP25. 

Sigismunds boksamling

12 januari 2023

Sigismunds boksamling uppställd

Sigismunds boksamling uppställd

Skingrad samling nu samlad igen.

Sigismund var kung i Sverige från 1592 till 1599 (och i Polen från 1587 till 1632). När han avsattes 1599 blev han även av med sin boksamling, som stod i slottskyrkan på slottet Tre Kronor. Böckerna fördes till kronodepån på Gråmunkeholmen (dagens Riddarholmen).
När Uppsala universitetsbibliotek grundades i början av 1620-talet skänktes alla böcker från kronodepån till Uppsala. Väl här skingrades böckerna och ställdes upp efter ämne. Nu står de tillsammans igen för första gången på 400 år.
 
Det rör sig om lite mer än 100 volymer. Mer information om samlingen finns i Alvin: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:alvin:portal:record-490741