2010-2020 UN News gör en tillbakablick

UN News har gjort en tillbakablick på de största händelserna mellan åren 2010 och 2019.

The 2010 – 2020 UN News Decade in Review

Del 1, 2010 - 2013 fokuserar på jordbävningen i Haiti, starten av den alltjämt pågående konflikten i Syrien, Malala Yousafzais arbete med flickors rätt till utbildning och FN-missionen i Mali.

The 2010 – 2020 UN News Decade in Review

Del 2, 2014 - 2016. Det värsta utbrottet av Ebola någonsin, klimatmötet i Paris som resulterade i 'Paris climate agreement', fredsprocessen i Colombia med stöd av en FN-mission, de nya globala målen Agenda 2030..

The 2010 – 2020 UN News Decade in Review

Del tre, 2017-2019. UN News Agenda 2030, Rohingya-folkets flyktingkris, FN-missionen i Liberia avslutas, kampen mot klimatkrisen, klimatkonferensen i Madrid COP25. 

Digitalisering av det svenska trycket på bokmässan

14 oktober 2022

Panelsamtal på forskartorget på Bokmässan. I samtalet medverkade Karin Byström, Nina Tahmasebi, Lars Ilshammar och Lars Burman. Foto: Jessica Pamp

Det nationella bibliotekssamarbetet DST, Digitalisering av det svenska trycket, bjöd in till panelsamtal under bokmässan i september. Forskaren Nina Tahmasebi var inbjuden för att belysa forskarnas behov av digitaliserat material.

Samtalet handlade om hur viktigt digitaliserat material är för forskningen. Nina Tahmasebi, docent i Språkteknologi vid Göteborgs universitet, riktade ljuset på hur bristen på digitalt material begränsar forskningen. Hon betonade hur stora mängder data istället kan hjälpa forskarna att skapa bättre modeller för att analysera och förstå samhällsförändringar över tid.

Läs mer om samtalet på bokmässan på Kungliga bibliotekets webbplats

I DST-samarbetet ingår Kungliga biblioteket samt de fem universitetsbiblioteken i Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå.