2010-2020 UN News gör en tillbakablick

UN News har gjort en tillbakablick på de största händelserna mellan åren 2010 och 2019.

The 2010 – 2020 UN News Decade in Review

Del 1, 2010 - 2013 fokuserar på jordbävningen i Haiti, starten av den alltjämt pågående konflikten i Syrien, Malala Yousafzais arbete med flickors rätt till utbildning och FN-missionen i Mali.

The 2010 – 2020 UN News Decade in Review

Del 2, 2014 - 2016. Det värsta utbrottet av Ebola någonsin, klimatmötet i Paris som resulterade i 'Paris climate agreement', fredsprocessen i Colombia med stöd av en FN-mission, de nya globala målen Agenda 2030..

The 2010 – 2020 UN News Decade in Review

Del tre, 2017-2019. UN News Agenda 2030, Rohingya-folkets flyktingkris, FN-missionen i Liberia avslutas, kampen mot klimatkrisen, klimatkonferensen i Madrid COP25. 

Ny tillfällig utställning på Carolina Rediviva invigd

8 juni 2022

För 200 år sedan gjorde Jean-Francois Champollion genombrottet i tolkningen av hieroglyferna med Rosettestenen som en av hans källor. Denna utställning visar genom böcker och bilder ur Uppsala universitetsbiblioteks samlingar denna tolknings historiska betydelse.

Här speglas även synen på det forna Egypten före Champollions tid och hur hans arbete möjliggjorde framväxten av det nya ämnet egyptologi vid Uppsala universitet. Utställningen är producerad i samarbete med Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum, som tillsammans med Uppsala universitets konstsamlingar har lånat ut material från sina egyptologiska samlingar.

Välkommen att besöka utställningen, den hänger till 31 augusti 2023!

Se utställningskatalogen i DiVA.