2010-2020 UN News gör en tillbakablick

UN News har gjort en tillbakablick på de största händelserna mellan åren 2010 och 2019.

The 2010 – 2020 UN News Decade in Review

Del 1, 2010 - 2013 fokuserar på jordbävningen i Haiti, starten av den alltjämt pågående konflikten i Syrien, Malala Yousafzais arbete med flickors rätt till utbildning och FN-missionen i Mali.

The 2010 – 2020 UN News Decade in Review

Del 2, 2014 - 2016. Det värsta utbrottet av Ebola någonsin, klimatmötet i Paris som resulterade i 'Paris climate agreement', fredsprocessen i Colombia med stöd av en FN-mission, de nya globala målen Agenda 2030..

The 2010 – 2020 UN News Decade in Review

Del tre, 2017-2019. UN News Agenda 2030, Rohingya-folkets flyktingkris, FN-missionen i Liberia avslutas, kampen mot klimatkrisen, klimatkonferensen i Madrid COP25. 

Förbättringar i våra digitaliserade bibliotekskataloger

4 maj 2022

Förbättringar i våra digitaliserade bibliotekskataloger

Förutom Katalog -1962 (bibliotekets böcker och tidskrifter fram till och med år 1962) gäller det följande kataloger:

med äldre tryck: Aurivillius, Inventariet, Svensk biografi, Personverser, Predikningar, Bibliotheca Walleriana
med handskrifter: Handskriftsindex
med musikalier: Katalog över musiktryck -1970, Musikkatalog 1970-1980

Du hittar katalogerna bland Bibliotekskataloger eller via länkar i Hitta i våra samlingar.