2010-2020 UN News gör en tillbakablick

UN News har gjort en tillbakablick på de största händelserna mellan åren 2010 och 2019.

The 2010 – 2020 UN News Decade in Review

Del 1, 2010 - 2013 fokuserar på jordbävningen i Haiti, starten av den alltjämt pågående konflikten i Syrien, Malala Yousafzais arbete med flickors rätt till utbildning och FN-missionen i Mali.

The 2010 – 2020 UN News Decade in Review

Del 2, 2014 - 2016. Det värsta utbrottet av Ebola någonsin, klimatmötet i Paris som resulterade i 'Paris climate agreement', fredsprocessen i Colombia med stöd av en FN-mission, de nya globala målen Agenda 2030..

The 2010 – 2020 UN News Decade in Review

Del tre, 2017-2019. UN News Agenda 2030, Rohingya-folkets flyktingkris, FN-missionen i Liberia avslutas, kampen mot klimatkrisen, klimatkonferensen i Madrid COP25. 

Utländska handteckningar tillgängliga i Alvin

17 mars 2022

Utländska handteckningar ur universitetsbibliotekets samlingar

Nu finns alla utländska handteckningar i Uppsala universitetsbiblioteks samlingar inlagda och sökbara i Alvin, en plattform för digitalt kulturarv.

Uppsala universitets samling av utländska handteckningar består av knappt 500 teckningar, varav omkring 190 är italienska, knappt 100 är nederländska och drygt 80 har tyskt respektive franskt ursprung. Utöver det finns en handfull teckningar av vardera danska och engelska konstnärer i samlingen.

Samlingen har sitt ursprung i generalmajor Carl Hård af Segerstads (1768-1840) donation, och har senare utökats genom ytterligare donationer och förvärv.

I arbetet med katalogiseringen har biblioteket saknat möjlighet att vetenskapligt bearbeta alla teckningar, vilket gör att uppgifterna om attributioner, motiv, och provenienser i katalogen inte bör ses som slutgiltiga. Biblioteket tar tacksamt emot nya uppgifter och uppslag rörande teckningssamlingen.

Se alla utländska handteckningar i Alvin:

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:alvin:portal:record-431202