2010-2020 UN News gör en tillbakablick

UN News har gjort en tillbakablick på de största händelserna mellan åren 2010 och 2019.

The 2010 – 2020 UN News Decade in Review

Del 1, 2010 - 2013 fokuserar på jordbävningen i Haiti, starten av den alltjämt pågående konflikten i Syrien, Malala Yousafzais arbete med flickors rätt till utbildning och FN-missionen i Mali.

The 2010 – 2020 UN News Decade in Review

Del 2, 2014 - 2016. Det värsta utbrottet av Ebola någonsin, klimatmötet i Paris som resulterade i 'Paris climate agreement', fredsprocessen i Colombia med stöd av en FN-mission, de nya globala målen Agenda 2030..

The 2010 – 2020 UN News Decade in Review

Del tre, 2017-2019. UN News Agenda 2030, Rohingya-folkets flyktingkris, FN-missionen i Liberia avslutas, kampen mot klimatkrisen, klimatkonferensen i Madrid COP25. 

Juridikbok.se är invigd

9 december 2021

I början av december invigdes Juridikbok.se som är webbplatsen för svensk juridisk litteratur som inte längre ges ut, eller finns kvar i tryckt form. Webbplatsen är viktig för studenter, forskare och andra användare inom till exempel rättsväsendet som nu har fri tillgång till litteraturen.

Syftet med Juridikbok.se är att svensk juridisk litteratur ska finnas tillgänglig digitalt när de tryckta böckerna inte längre finns eller kommer att ges ut i tryckt form. Steg för steg digitaliseras litteraturen och läggs upp på webbplatsen för kostnadsfri tillgång för studenter, forskare och andra som behöver tillgång till litteraturen.

Bakom Juridikbok.se finns Stiftelsen för tillgängliggörande av juridisk litteratur, vars styrelse består av representanter från rättsvetenskapen, advokatkåren, domarkåren, de juridiska förlagen samt universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala och Örebro.

– Jag är väldigt glad för att stiftelsen kan bidra till att juridisk litteratur blir tillgänglig för fler. Med enklare tillgång till juridisk litteratur kan rättsvetenskapen bli bättre, inlagorna i domstolarna bättre underbyggda och studenterna kan få tag i de böcker de behöver för uppsatsskrivande och promemorior, säger Torbjörn Ingvarsson, ordförande i Stiftelsen för tillgängliggörande av juridisk litteratur.

Uppsala universitetsbibliotek är en av initiativtagarna till Juridikbok.se.
Läs en intervju med Cecilia Natvig, avdelningschef vid Universitetsbiblioteket.