The 2010-2020 UN News decade in review

UN News takes a look back at some of the big stories on its global patch, that unfolded between 2010 and 2019:

The 2010 – 2020 UN News Decade in Review

In part one, which takes in the period between 2010 and the end of 2013, the focus is on the devastating Haiti earthquake, the beginning of the ongoing Syrian conflict, the inspiring work of Malala Yousafzai in favour of girls’ education, and the creation of what has now become “the world’s most dangerous UN mission”, in Mali.

The 2010 – 2020 UN News Decade in Review

In part two, we take in the years 2014 to 2016, which saw the worst outbreak of Ebola ever recorded; new hope that the climate crisis could be tackled by world leaders, through the historic Paris climate agreement; a UN mission in Colombia to facilitate a much-awaited peace process; and the launch of the UN’s 2030 Agenda, a plan of action for people, the planet and prosperity.

The 2010 – 2020 UN News Decade in Review

In part three UN News looks back over the past decade takes in the launch of the 2030 Agenda, the UN’s blueprint for a better future for all; the humanitarian response to the Rohingya refugee crisis; the successful end to the mandate of the UN Liberia Mission; and fresh momentum in the fight against the climate crisis, despite disappointment over the COP25 climate conference in Madrid. 

Svens­ka 1800-tals­tid­skrif­ter digi­ta­li­se­ras inom natio­nellt samar­be­te

13 June 2022

Digitaliserad utgåva av Ny illustrerad tidning

Digitaliserad utgåva av Ny illustrerad tidning

Samarbetet för digitalisering av det svenska trycket (DST) har under våren 2022 digitaliserat cirka 25 svenska 1800-talstidskrifter. Titlarna spänner brett över flera ämnen, från litteratur, mode och politik till typografi och spiritism. Materialet kommer att vara till nytta för både forskare och allmänhet.

Kungliga biblioteket och universitetsbiblioteken i Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå har inlett en samordnad satsning för att digitalisera tidskrifter från mitten av 1800-talet.

– Det finns mycket spännande material i våra svenska tidskrifter från den här tiden. Just 1800-talet var en dynamisk period som såg en begynnande industrialisering, viktiga vetenskapliga framsteg och nya ideologiska strömningar. Vi vet också att det finns ett brett intresse för materialet och att vi ofta har forskare som lånar upp tidskrifterna för läsning. Men vi hoppas givetvis nu att materialet kommer bli mycket mer använt och tillgängligt. Personligen hoppas jag att detta, tillsammans med nya forskningsmetoder, kommer kunna ge svar på helt nya forskningsfrågor och visa på helt nya historiska mönster, säger Ulf Sandqvist, chef för Arkiv och specialsamlingar på Umeå universitetsbibliotek.

En annan fördel är att texten från tidsperioden kan göras maskinläsbar och därmed blir möjlig att analysera med digitala forskningsmetoder. Det underlättar också att materialet är fritt från upphovsrätt och möjligt att använda helt fritt. Språket är heller inte lika ålderdomligt som under tidigare århundraden och texten är lätt att läsa. Innehållet och texterna i tidskrifterna kan på många sätt bli ett komplement till den skönlitteratur som digitaliserats inom ramen för Litteraturbanken.

Brett urval av titlar

– På universitetsbiblioteket i Umeå har vi i första hand valt tidskrifter med en koppling till Norrland, till exempel Landtbrukstidskrift för öfre Norrland och Årsskrift från Föreningen för skogsvård i Norrland. Urvalet som vi har gjort nationellt är väldigt brett och spänner över områden som nöje, idrott, politik, vetenskap och jordbruk. Jag tror därför att både forskare och allmänheten kommer finna spännande och relevant material, säger Ulf Sandqvist.

En annan viktig aspekt av digitaliseringen är att den blir en del i bevarandet av tidskrifterna och därmed vårt kulturarv.

– Under mitten av 1800-talet användes trämassepapper som var surt och därför nu håller på att brytas ner. Pappret är ofta skört och vissa populära tidskrifter riskerar att förstöras vid fysisk hantering. Genom ett digitalt tillgängliggörande kan vi undvika detta, säger Karin Byström på Uppsala universitetsbibliotek som också är projektledare för DST.

Sök fram materialet i Libris

De digitaliserade tidskrifterna blir sökbara på titelnivå i Libris och därifrån länkas man vidare till respektive biblioteks publiceringsplattform. Förhoppningen är att alla digitala objekt ska samlas i en nationell dataplattform där det kommer att vara möjligt att söka i hela fulltexten och ladda ned material som text eller data.