Generalsekreteraren

Portrait of Mr. Dag Hammarskjöld, Secretary-General of the United Nations. 01 June 1959 United Nations, New York Photo # 60998
UN Photo/JO

Generalsekreteraren är sekretariatets ledare och samtidigt FN:s politiska chef. Generalsekreterarrollen anses vara den mest inflytelserika inom FN.

Generalsekreterarens roll

Generalsekreteraren är tillsatt av generalförsamlingen på rekommendation av säkerhetsrådet för en femårsperiod och kan återväljas för en ny period. Under generalsekreteraren finns flera nivåer av chefer som sköter ledningen av det dagliga arbetet.

Förutom det administrativa arbetet är några av de viktigaste arbetsuppgifterna att

 • fästa säkerhetsrådets uppmärksamhet på problem som kan hota världsfreden
 • ta upp frågor till diskussion i generalförsamlingen och andra FN-organ
 • avvärja konflikter genom diplomatiska insatser samt verka förebyggande
 • förse säkerhetsrådet med information som underlag till initiativ i konfliktsituationer.

Dessa förpliktelser är fastställda i FN:s stadga.

Mer om generalsekretaren

 • Generalsekreterarens årliga rapport över FN-organisationens arbete är en programförklaring inför den fortsatta verksamheten. Den utges som no 1 i serien Supplements to the Official Records of the General Assembly, Annual report on the Work of the Organization.
 • Tal, rapporter och pressreleaser finns samlade i fulltext för de senaste åren samt information om officiella resor och framträdanden, biografi och bakgrundsmaterial finns samlat på generalsekreterarens webbplats.
 • Reports of the Secretary-General. En forskningsguide av Dag Hammarskjöld Library
 • Former Secretaries-General. Korta biografier över FN:s tidigare generalsekreterare.

Generalsekreteraren Dag Hammarskjöld

Nobels fredspris

Dag Hammarskjöld erhöll Nobels fredspris postumt 1961.

Förenta Nationerna och generalsekreteraren Kofi Annan erhöll tillsammans Nobels fredspris 2001 "for their work for a better organized and more peaceful world."

Uppsalas Dag Hammarskjöld

Uppsala kom att prägla Dag Hammarskjölds liv och livsverk - här tillbringade han sin barndom och studietid, och här fick han sin sista vila. Denna film om Dag Hammarskjöld handlar om hans Uppsalatid, men ger också en inblick i hans internationella karriär och diplomatiska insatser.

Till 50-årsminnet av Dag Hammarskjölds bortgång gjordes filmen Uppsalas Dag Hammarskjöld.

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Dokument tillgängliga online
Senast uppdaterad: 2024-03-08