Department of Global Communications

United Nations Department of Global Communications (DGC) - tidigare Department of Public Information (DPI) - är FN:s avdelning för PR och kommunikation. DGC har som uppgift att öka allmänhetens kunskap om och stöd för FN:s arbete genom strategiska kommunikationskampanjer och media, samt relationer med civilsamhällets grupper. DGC ansvarar för sammanställande av handböcker och guider till FN-organisationen.

Publikationer

  • Yearbook of the United Nations är den mest utförliga löpande sammanställningen över FN:s verksamhet med bra översikter över aktiviteter under det givna året, ämnesindex samt kapitelindelning med referenser till viktiga FN-dokument.
  • Handboken Basic Facts about the United Nations, 42nd Edition är FN-organisationens egen bok. Den ger en utmärkt orientering om organisationens uppbyggnad och uppgifter och utgör en bra grund för vidare sökningar efter dokument. Den uppdateras fortlöpande.
  • UN Chronicle är FN:s tidskrift, som ger bred information om FN:s aktiviteter. Den belyser ofta ett aktuellt tema och informerar om vad som är på gång i generalförsamlingen och säkerhetsrådet. Den ger också upplysningar om förestående konferenser och nya publikationer och dokument.
  • Africa Renewal – en tidskrift som fokuserar på viktiga utvecklingsfrågor på den Afrikanska kontinenten.

UN News

UN News presenterar det allra senaste nyhetsmaterialet från FN och flerspråkig information om aktiviteter i FN.

På UN News webbplats kan du läsa, se och lyssna till

  • senaste nytt från FN
  • fördjupande artiklar
  • intervjuer
  • pressmeddelanden
  • rapporter från presskonferenser
  • generalsekreterarens dagsprogram

IN FOCUS. En guide till FN-frågor i nyheterna, med snabb tillgång till uttalanden, resolutioner och andra relevanta resurser.