Sekretariatet

FN-sekretariatet juni 2016 / Photo: K Hjortsäter
FN-sekretariatet / Foto: K Hjortsäter

Sekretariatet fungerar som administration för de övriga huvudorganen. Det består av en internationell stab som sköter det dagliga arbetet vid FN-högkvarteret i New York och vid andra kontor runt om i världen. Chef för sekretariatet är FN:s generalsekreterare.

Sekretariatets funktioner

Sekretariatet sköter FN:s administration:

 • förbereder och ordnar möten
 • tar fram bakgrundsmaterial och de frågor som ska diskuteras
 • genomför besluts som fattas
 • ansvarar för översättningsarbete och tolkservice
 • ansvarar för information till press och allmänhet.

Uppbyggnad och verksamhetsområden

För sekretariatet arbetar drygt 40 000 personer runt om i världen. Bara i New York består tjänstemannastaben av många tusen anställda som utgör en internationell offentlig förvaltning. De är internationella tjänstemän och dessa kan inte representera sitt land så länge de är anställda i FN.

Sekretariatets verksamhetsområden omfattar alla FN:s engagemang. Några exempel är att

 • administrera fredsbevarande operationer
 • medla i internationella konflikter
 • sammanställa rapporter om mänskliga rättigheter och hållbar utveckling
 • utföra studier över den sociala och ekonomiska utvecklingen.

Sekretariatet har därför delats upp på en rad olika avdelningar som speglar dess olika uppgifter.

FN:s centrala- och depåbibliotek ute i världen är underställda sekretariatet.

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Senast uppdaterad: 2024-03-08