Operatörsgruppernas rapporter

FN:s observatörsgrupper - UN fact-finding missions - har som uppdrag att inhämta information i och om konfliktdrabbade områden.

Deklaration om observationsgrupper till konflikthärdar

Den 9 december 1991 antog generalförsamlingen resolutionen A/RES/46/59, "Declaration on Fact-finding by the United Nations in the Field of the Maintenance of International Peace and Security" som:

 • definierar och institutionaliserar användandet av observatörsgrupper.
 • anger att observatörerna är ett sätt att samla in information och fakta om en konflikt.
 • anger att insamlad fakta bör vara "omfattande, objektiv och opartisk".
 • anger att observatörerna ska förvarna om en potentiellt explosiv situation. Observatörsgrupper bör användas så tidigt som möjligt för att förhindra tvister.
 • Uppdraget kan komma från säkerhetsrådet, generalförsamlingen eller generalsekreteraren. Mottagarlandet ska samtycka.

Hitta observatörsgruppernas rapporter

Observatörsgrupperna gör en utvärdering av sina insatser på plats och lämnar en redogörelse till säkerhetsrådet med rekommendationer till fortsatt agerande i så kallade Mission Reports.

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Dokument tillgängliga online
Senast uppdaterad: 2024-02-15