Fredsbevarande operationer

Förenta Nationerna bidrar till att bevara internationell fred och säkerhet bland annat genom sina fredsbevarande operationer. Dessa upprättas av säkerhetsrådet och leds av generalsekreteraren. Beslut om finansiering av fredsbevarande operationer tas av generalförsamlingen.

Vad kännetecknar en fredsbevarande operation?

Varje FN-insats är unik, men

 • alla insatser kräver samtycke av de berörda parterna.
 • inga insatser kan påtvingas av ena sidan eller utifrån.
 • inga insatser involverar några militära upprätthållande åtgärder eller våldshandlingar, förutom i väldigt begränsade sammanhang av självförsvar eller försvar av civilbefolkningen.
 • alla insatser involverar utplacering i fält för befintlig FN-personal och annan personal (militär och /eller civil) som ställts till FN:s generalsekreterares förfogande av regeringar.
 • alla insatser är under FN:s generalsekreterares stridskommando.
 • alla insatser är utplacerade för att hjälpa till att kontrollera och lösa internationella konflikter eller, i högre utsträckning, inhemska konflikter med en internationell dimension.

Hur börjar en fredsbevarande insats?

Fredsbevarande insatser upprättas vanligen av säkerhetsrådet, FN:s organ med det primära ansvaret för att upprätthålla internationell fred och säkerhet. Rådet bestämmer

 1. insatsens storlek
 2. insatsens huvudmål
 3. insatsens tidsramar.

Eftersom FN inte har någon egen militär eller civil polisstyrka bestämmer medlemsländerna huruvida de ska delta i en insats och, i så fall, vilken personal och utrustning de är villiga att erbjuda. Som den nuvarande strukturen ser ut kan det ta åtskillig tid för de aktuella styrkorna att auktoriseras och nå sin destination.

Rådet kan också tillåta att regionala organisationer åtar sig att utföra fredsbevarande uppgifter i de fall där det inte är lämpligt för FN att bli direkt involverad.

Pågående fredsbevarande operationer

FN:s pågående fredsbevarande operationer.

Land eller region
(Länk till UN Peacekeeping)

Operationens beteckning
(Länk till officiell webbplats)

Startår

Centralafrikanska republiken

MINUSCA

2014

Cypern

UNFICYP

1964

Demokratiska Republiken Kongo

MONUSCO

2010

Golanhöjderna

UNDOF

1974

Indien och Pakistan

UNMOGIP

1949

Kosovo

UNMIK

1999

Libanon

UNIFIL

1978

Mali

MINUSMA

2013

Mellanöstern

UNTSO

1948

Sudan, Abyei

UNISFA

2011

Sudan, Darfur

UNAMID

2007

Sydsudan

UNMISS

2011

Västsahara

MINURSO

1991

Avslutade fredsbevarande operationer

FN:s avslutade fredsbevarande operationer

Land eller region
(Länk till UN Peacekeeping)

Operationens beteckning
(Länk till officiell webbplats)

Tidsperiod

Afghanistan

UNAMA

2002-2015

Afghanistan och Pakistan

UNGOMAP

1988-1990

Angola

UNAVEM I

1988-1991

Angola

UNAVEM II

1991-1995

Angola

UNAVEM III

1995-1997

Angola

MONUA

1997-1999

Bosnien-Hercegovina

UNMIBH

1995-2002

Burundi

ONUB

2004-2006

Centralafrikanska Republiken

MINURCA

1998-2000

Centralafrikanska Republiken och Tchad

MINURCAT

2007-2010

Centralamerika

ONUCA

1989-1992

Demokratiska Republiken Kongo

MONUC

1999-2010

Dominikanska Republiken

DOMREP

1965-1966

El Salvador

ONUSAL

1991-1995

Elfenbenskusten

MINUCI

2003-2004

Elfenbenskusten ONUCI

2004-2017

Etiopien och Eritrea

UNMEE

2000-2008

Georgien

UNOMIG

1993-1994

Guatemala

MINUGUA

Jan.- Maj 1997

Haiti

UNMIH

1993-1996

Haiti

UNSMIH

1996-1997

Haiti

UNTMIH

Aug.- Nov. 1997

Haiti

MIPONUH

1997-2000

Haiti MINUSTAH

2004-2017

Haiti

MINUJUSTH 2017-2019

Indien och Pakistan

UNIPOM

1965-1966

Iran och Irak

UNIMOG

1988-1991

Irak och Kuwait

UNIKOM

1991-2003

Jugoslavien, f.d.

UNPROFOR

1992-1995

Kambodja

UNAMIC

1991-1992

Kambodja

UNTAC

1992-1993

Kongo

ONUC

1960-1964

Kroatien

UNCRO

1995-1996

Kroatien

UNTAES

1996-1998

Kroatien

UNPSG

Jan.-Okt. 1998

Libanon

UNOGIL

Juni-Dec. 1958

Liberia UNOMIL

1993-1997

Liberia

UNMIL

2003-2018

Makedonien, f.d. jugoslaviska republiken

UNPREDEP

1995-1999

Mellanöstern

UNEF I

1956-1967

Mellanöstern

UNEF II

1973-1979

Mocambique

ONUMOZ

1992-1994

Namibia

UNTAG

1989-1990

Prevlaka

UNMOP

1996-2002

Rwanda

UNAMIR

1993-1996

Rwanda och Uganda

UNOMUR

1993-1994

Sierra Leone

UNOMSIL

1998-1999

Sierra Leone

UNAMSIL

1999-2005

Somalia

UNOSOM I

1992-1993

Somalia

UNOSOM II

1993-1995

Sudan

UNMIS

2005-2011

Syrien

UNSMIS

Apr-Aug 2012

Tajikistan

UNMOT

1994-2000

Tchad och Libyen

UNASOG

Maj-Juni 1994

Västra Nya Guinea

UNSF

1962-1963

Yemen

UNYOM

1963-1964

Östtimor=Timor Leste

UNTAET

1999-2002

Östtimor=Timor Leste

UNMISET

2002-2005

Östtimor=Timor Leste

UNMIT

2006-2012

HITTA DOKUMENT OM FREDSBEVARANDE OPERATIONER

Officiella dokument

 • Resolutioner. Genom resolutioner tar säkerhetsrådet beslut om fredsbevarande operationer, deras mandat, storlek etc.
 • Mötesprotokoll. Säkerhetsrådet diskuterar de politiska aspekterna av fredsbevarande operationer. Rådets agerande kan spåras via mötesprotokollen.
 • Generalsekreterarens rapporter om fredsbevarande operationer till säkerhetsrådet. Generalsekreteraren lämnar rapporter om fredsbevarande operationer till säkerhetsrådet. Det är en utmärkt faktasammanställning om de olika operationerna inom en given tidsperiod. De innehåller generalsekreterarens observationer och rekommendationer till fortsatt agerande inom säkerhetsrådets ram.
 • Presidential Statements utgör ett mindre formellt uttryck för säkerhetsrådets vilja. Genom dessa kan ordföranden i säkerhetsrådet uppmana de parter som är involverade i en konflikt att arbeta för en fredlig lösning, uttrycka säkerhetsrådets oro över situationen i ett område och understryka vikten av att gällande avtal följs.
 • brevväxlingen mellan generalsekreteraren och ordföranden i säkerhetsrådet finns uppgifter om sammansättningen av en fredbevarande operation och utnämning av chefer till dessa. Publiceringen av breven sker först efter det att de ärenden och förslag som de innehåller behandlats av säkerhetsrådet.
 • Press statements. Vid utnämningar följer ofta en kort biografi över den aktuella personen i ett pressmeddelande från säkerhetsrådet.
 • Reports of the Security Council Missions. Observatörsgrupper gör en utvärdering av sina insatser på plats och lämnar en redogörelse till säkerhetsrådet med rekommendationer till fortsatt agerande i så kallade Mission Reports.

Historiska översikter

Historiska översikter finns i ett flertal sammanställningar och handböcker:

United Nations Peacekeeping Forces erhöll Nobels fredspris 1988.

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Dokument tillgängliga online
Senast uppdaterad: 2024-02-15