Rwandatribunalen

Rwandatribunalen (ICTR) upprättades av säkerhetsrådet 1994 genom resolution 955 (S/RES/955(1994) för att i enlighet med FN-stadgans artikel VII kunna åtala och döma personer ansvariga för folkmord och andra allvarliga brott mot internationell humanitär rätt i Rwanda under 1994. Enligt samma modell som tillämpats vid skapandet av Jugoslavientribunalen upprättades särskilda stadgar (Statutes) i 32 artiklar med materiella och formella föreskrifter för arbetet. Tribunalen är belägen i Arusha i Tanzania.

Den 31 december 2015 stängdes ICTR. Webbplatsen med all information och dokument finns kvar under International Residual Mechanism for Criminal Tribunals (IRMCT) ansvar, som har som uppdrag att bevara och främja arbetet och arvet från FN:s internationella brottmålsdomstolar.

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Dokument tillgängliga online
Senast uppdaterad: 2024-02-15