Tribunalen för f d Jugoslavien

FN:s tribunal för f d Jugoslavien (ICTY) upprättades 1993 enligt säkerhetsrådets resolution 827, S/RES/827(1993). Den hade mandat att åtala och döma personer ansvariga för allvarliga brott mot internationell humanitär rätt i regionen för det forna Jugoslavien under 1990-talet. Domstolen hade sitt säte i Haag.

Den 31 december 2017 stängde tribunalen. Webbplatsen med all information och dokumentation finns kvar under International Residual Mechanism for Criminal Tribunals (IRMCT) ansvar. IRMCT har som uppdrag att bevara och främja arbetet och arvet från FN:s internationella brottmålsdomstolar.

ICTY var den första krigsbrottsdomstolen som skapades av FN och den första internationella krigsförbrytartribunalen sedan tribunalerna i Nürnberg och Tokyo. Den inrättades av säkerhetsrådet i enlighet med kapitel VII i FN-stadgan.

Mer om FN och det forna Jugoslavien

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Dokument tillgängliga online
Senast uppdaterad: 2024-02-15