Årsrapport

Säkerhetsrådets verksamhetsberättelse är dess årliga rapport till generalförsamlingen inför varje ordinarie session. Den ger en bra översikt över hur säkerhetsrådet varit organiserat och vilka möten som ägt rum.

I årsrapporten finns en förteckning över alla frågor som behandlats under perioden. Här finns även

 • ärenden som inte föranlett behandling i formella möten
 • listor på samtliga dokument som utgått från säkerhetsrådet under verksamhetsåret.

Hitta säkerhetsrådets årsrapporter

Säkerhetsrådets årsrapport (supplement) har följande beteckning:

A/ generalförsamlingen

-/sessionsnummer

2/ordningsnummer

Ex. A/68/2 Generalförsamlingens dokument, 68:e sessionen, nr 2 = Report of Securiity Council (för år 2012-2013)

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Dokument tillgängliga online
Senast uppdaterad: 2024-02-15