Verksamhetsberättelse

Internationella domstolen lämnar varje år en verksamhetsberättelse till generalförsamlingen för granskning. I den ges en kort redogörelse för de ärenden som tagits upp av domstolen under året.

Hitta verksamhetsberättelser

  • Verksamhetsberättelsen ingår som nr 4 i serien Supplements to the Official Records of the General Assembly.
  • Verksamhetsberättelsen finns i fulltext sedan 1985 som Annual Reports på Internationella domstolens webbplats.
Senast uppdaterad: 2024-03-11